tab
بسمی تعالی

رسانه سیما دانلود با ورودی ایپی روزانه بیش از ۲۰۰۰ ایپی و بازدید بیش از ۷۰۰۰ بازدید با بهترین قیمت برای شما جایگاه تبلیغ محدود قرار داده ایم

 پلان

  محل تبلیغ قیمت ۱ ماه قیمت ۳ ماه  وضعیت
A  بالای صفحه اصلی  + پایین تمام پست ها          50 هزارتومان      120 هزارتومان   موجود  
B           بین پست های سایت         70 هزارتومان      180هزارتومان     موجود

C

پست ثابت در بالای صفحه اصلی + پایین همه پست ها         60 هزارتومان     150 هزارتومان  موجود
 D   تبلیغ شناور گوشه راست        30 هزار تومان    80 هزار تومان موجود
Fتبلیغ شناور گوشه چپ           30 هزار تومان       80 هزار تومان     موجود
     G                        پاپ اپ          تماس          تماس موجود

 

شرایط پذیرش آگهی:

– تبلیغات باید با فرهنگ، رسوم، شعونات و اخلاقیات اسلامی و ایرانیان سازگار باشد.

– از پذیرفتن آگهی سایت هایی که فیـلتـر می باشند معذوریم.

– از پذیرفتن آگهی هایی که از تصاویر زننده، خشونت آور، چشمک‌زن و ناسالم استفاده می کنند، معذوریم.

– از دریافت تبلیغات سایت های همسان با موضوع سایت رسانه سیما دانلود امتنا داریم.

– در صورت اخطار کمیته مصادیق، ناچار به برداشتن بنر مورددار هستیم.

 

ارتباط با واحد تبلیغات :

 

 

دیدگاه بگذارید