tab
 • بسمی تعالی

  رسانه سیما دانلود با ورودی ایپی روزانه بیش از ۲۰۰۰ ایپی و بازدید بیش از ۷۰۰۰ بازدید با بهترین قیمت برای شما جایگاه تبلیغ محدود قرار داده ایم

   پلان

    محل تبلیغ قیمت ۱ ماه قیمت ۳ ماه  وضعیت
  A  بالای صفحه اصلی  + پایین تمام پست ها          50 هزارتومان      120 هزارتومان   موجود  
  B           بین پست های سایت         70 هزارتومان      180هزارتومان     موجود

  C

  پست ثابت در بالای صفحه اصلی + پایین همه پست ها         60 هزارتومان     150 هزارتومان  موجود
   D   تبلیغ شناور گوشه راست        30 هزار تومان    80 هزار تومان موجود
  Fتبلیغ شناور گوشه چپ           30 هزار تومان       80 هزار تومان     موجود
       G                        پاپ اپ          تماس          تماس موجود

   

  شرایط پذیرش آگهی:

  – تبلیغات باید با فرهنگ، رسوم، شعونات و اخلاقیات اسلامی و ایرانیان سازگار باشد.

  – از پذیرفتن آگهی سایت هایی که فیـلتـر می باشند معذوریم.

  – از پذیرفتن آگهی هایی که از تصاویر زننده، خشونت آور، چشمک‌زن و ناسالم استفاده می کنند، معذوریم.

  – از دریافت تبلیغات سایت های همسان با موضوع سایت رسانه سیما دانلود امتنا داریم.

  – در صورت اخطار کمیته مصادیق، ناچار به برداشتن بنر مورددار هستیم.

   

  ارتباط با واحد تبلیغات :

   

   

  دیدگاه بگذارید