دانلود مجموعه فیلم های کینه The grudge 1,2,3 دوبله فارسی 

داستان این فیلم سینمای در مورد خانواده ای میباشد که توسط پدر خانواده کشته میشوند و از آن زمان به بعد هرکسی وارد آن خانه میشود دچار کینه افراد آن خانواده قرار میگیرد .