دانلود دوبله فیلم 12 Rounds 3 Lockdown 2015

در این قسمت از این فیلم سینمای در مورد پلیسی است که پس از بهبودی از یک حادثه تیراندازی هم اکنون به انجام وظیفه اش در اداره پلیس بازگشته است اما بزودی متوجه میشود در حوضه خودش برایش پاپوش دوخته اند و یک مدرک جرم در وسایل او جا گذاشته اند تا وی را گنهکار جلوه دهند و..