دانلود دوبله فیلم 28 Weeks Later 2007

در خلاصه داستان فیلم سینمای 28 هفته بعد امده است :شش ماه پس از پخش شدن ویروس خشم در انگلستان ارتش امریکا سیع دارد بخش کوچکی از لندن را تحت محافظت قرار دهد تا بازماندگان در آنجا ساکن شده شروعی دوباره داشته باشند اما همه چیز طبق برنامه پیش نمیرود و...