دانلود دوبله فیلم ۳X 2002

در خلاصه داستان این فیلم سینمای امده است : بدل کارهای غیر مجاز و رفتار خشن ژاندر کیج معروف به سه ایکس باعث  میشود او به زندان بیفتد ان جاست که اوگاستاس گییونز از آژانس بین الملی با تهدید او به استخدام دولت در میآید و..