فیلم سینمای مردی به نام اوه A Man Called Over 2015 با کیفیت عالی

اوو 59 ساله مردی بدخلقی بلوک است که چندین سال پیش به عنوان رییس انجمن تعاونی روحانی محاصره شده بود اما او نمی توانست در مورد رها شدن و به این ترتیب با محاصره مشتاقانه با همسایگی اش نگاه کند. هنگامی که پروانه و خانواده اش باردار می شوند به خانه مخروطی متوسل می شوند و به طور تصادفی در صندوق پستی اوو پشت می گذارند، تبدیل به یک دوستی غیر منتظره می شود. کمدی درام درباره دوستی غیرمنتظره، عشق و اهمیت اطراف خود با ابزارهای مناسب.