دانلود دوبله فیلم آبراهام لینکلن شکارچی خوناشام Abraham Lincoln: Vampir Hunter 2012

در یک شب ماه کامل یک خوناشام وحشی به خانه پدر و مادر ریس جمهور حمله کرده و خانواده اورا به قتل میرساند و ...