دانلود دوبله فیلم در برابر خورشید Against the Sun 2014 با کیفیت عالی

یک خلبان جنگ جهانی دوم , bombardier و radioman خود را در یک قایق نجات بدون غذا یا آب پس از اینکه مجبور به ترک هواپیما در حین ماموریت پیشاهنگی