دانلود دوبله فیلم Against the Wild II: Survive the Serengeti 2016 نبرد با طبیعت ۲

دو کودک و سگ آن‌ها باید از تمام مهارت‌های خود برای زنده ماندن در جنگل‌های آفریقا پس از سقوط هواپیما استفاده کنند .