دانلود دوبله فیلم سینمای Ajin: Demi-Human 2017

فیلم سینمای آجین : نیمه انسان در خلاصه داستانش امده است یک پسر نوجوان دبیرستانی در می یابد یک آجین یا همان نیمه انسان است یعد از فهمیدن این راز تصمیم میگیرد تا به خاطر قدرتش از نزدیکانش فاصله بگیرد اما ..